Tuesday, 6 September 2016

Ilmu Jangan Rasa Bosan

"Tidaklah seorang akan berhasil dalam menuntut ilmu yang mana ia menuntutnya dengan rasa bosan, atau merasa cukup, akan tetapi barangsiapa yang menuntutnya dengan pengorbanan, kehidupan yang sempit, dan berkhidmat untuk ilmu tersebut maka merekalah yang akan berhasil”.

| Al Imam Asy Syafi'e rahimahullah

No comments:

Post a Comment