Saturday, 18 February 2017

Berharap Hanya Pada Allah

Siapa yang mencari ilmu agama, maka syurga akan mencarinya.
Siapa yang mencari maksiat, maka neraka akan mencarinya,
Barang siapa bersandar pada harta, ia akan miskin.
Barang siapa bersandar pada harga diri, ia akan hina.
Barang siapa bersandar pada akalnya, ia akan tersesat.

Namun barang siapa bersandar pada Allah, sesungguhnya ia tak pernah miskin,hina, dan sesat.

 -Saidina Ali bin Abi Talib-

No comments:

Post a Comment