Thursday, 13 April 2017

Pengertian Selawat

SELAWAT NABI S.A.W

Pengertian Selawat

Selawat adalah jamak dari kalimat solat. Selawat menurut bahasa ertinya ialah doa, rahmat dari Allah, memberi berkah dan ibadat.

Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud “ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-nya selawat kepada Nabi. Hai orang² yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya”. (Surah Al-Ahzab:ayat 56)

Selawat kepada nabi terdiri dari tiga macam tingkatan :

1. Selawat Allah kepada Nabi dan Rasulnya, istimewa kepada Nabi Muhammad S.A.W. bererti Allah memberi rahmat, memuji dan melahirkan keutamaan serta mendekatkan Nabi Muhammad S.A.W kepadanya.

2. Selawat para Malaikat kepada para Nabi dan Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W, bererti malaikat² mendoakan atau memohon rahmat kemuliaan serta keampunan.

3. Selawat manusia kepada Nabi Muhammad S.A.W, bererti mengakui kerasulannya, memohon kepada Allah melahirkan keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti kebenaran ajaran yang dibawanya .


Dalil-dalil Hadis Tentang Selawat

1. Sabda Nabi S.A.W : “Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : Orang yang terdekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku”. (Hadis Riwayat At-Trimidzi)

2. Sabda Nabi s.a.w : “Berselawat atas para Nabi Allah dan utusan-Nya sebagaimana kamu berselawat kepadaku kerana mereka itu sama diutuskan sebagaimana aku diutus”. (Hadis Riwayat Ahmad & Al-Khatib)

3. Sabda Nabi s.a.w : “Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku, maka sesungguhnya bacaan selawatmu itu akan sampai kepadaku dimana sahaja kamu berada”. (Hadis Riwayat Abu Daud)

4. Sabda Nabi s.a.w : “Tiada dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah menerima rohku sehingga aku menjawab salam kepadanya”. (Hadis Riwayat Abu Daud)

Berdasarkan dari hadis², jelas bahawa membaca selawat kepada Nabi s.a.w adalah suatu dari rangkaian iman dan ibadah yang wajib disempurnakan oleh kaum Muslimin dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Semoga dengan sentiasa berselawat ke atas Nabi, Allah akan memberi rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kaum Muslimin.

No comments:

Post a Comment