Friday, 5 May 2017

Kosongkan Hati Untuk Allah

KOSONGKAN HATIMUđź’š..

Telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman:

’Telah Kucipta seorang malaikat di dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada shadr. Di dalam shadr itu ada qalb. Di dalam qalb itu ada fu`aad. Di dalam fu`aad itu ada syagf. Di dalam syagf itu ada lubb. Di dalam lubb itu ada sirr. Dan di dalam sirr itu ada Aku.’

Sabda Nabi Muhammad Saw.,

“Allah menciptakan qalb-qalb empat ribu tahun lebih dahulu daripda jasad. Setelah itu, Dia meletakannya di tempat yang dekat dengan-Nya. Sementara itu, arwah diciptakan oleh Allah Swt. Tujuh puluh ribu tahun lebih dahulu daripada hati. Setelah itu, ia diletakkan di taman kelembutannya (rawdah al-uns). Sebelumnya, Allah telah terlebih dahulu menciptakan sirr (rahsia) daripada ruh dan menempatkan sirr tersebut di taman keintiman-Nya (rawdah al-wishl).”

Dan juga firman-Nya yang ditujukan kepada Nabi Daud a.s.,

‘Wahai Daud! Kosongkan untuk-Ku sebuah rumah, agar Aku dapat tinggal di dalamnya!’

Mendengar perintah tersebut Nabi Daud a.s. tidak mengerti dan lantas bertanya, ‘Bagaimana caranya wahai Tuhanku?’ Lantas Allah berfirman,

‘Kosongkan hatimu hanya untuk-Ku!’

No comments:

Post a Comment